Демонтаж на съоражения

Ивонс Метал ЕООД извършва услуги по демонтаж на излязло от употреба оборудване и съоръжения на юридически и физически лица. Нашите предложения са с включено изкупуване на отпадъците получени вследствие на демонтажа. Разполагаме с квалифициран персонал и необходимата техника.

Цени при запитване