Отпадъци от черни и цветни метали

от юридически лица

Приемането и предаването на отпадъци от юридически лица на площадките на "Ивонс Метал" ЕООД се извършва съгласно чл.8 ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗУО, въз основа на сключен договор и сертификат за произход по образец.