ИУЕЕО

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Ако сте физическо лице и имате стара пералня, печка, хладилник, компютър или друг уред, може да ги доставите на площадките ни и дори да получите пари за повечето от тях. Те трябва да са в цялостен вид. Това е изискване, за да не се образуват отпадъци на нерегламентирани места. Може да ни се обадите и по телефона и ние ще ви изпратим транспорт за да вземем уредите от посочения от вас адрес.

За юридически лица

Предлагаме договори на юридическите лица при които се образуват такива отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Това могат да бъдат банкови институции, офиси, сервизи и магазини за такава техника.

РЕЦИКЛИРАНЕ

След приемане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), то се събира и съхранява отделно от другите отпадъци на площадката според изискванията на настоящото законодателство. То се разделя по вид и се съхранява до последващо транспортиране до завод за рециклиране.