Контакти

Свържете се с нас


Вижте по-голяма карта

Централна База
гр. Димитровград
бул. Д.Благоев 145
0886 08 55 52
0391 6 24 26


Вижте по-голяма карта

Площадка Марийно
ул. Ст. Стамболов 24, УПИ I
УПИ I - 1940 /кв.205/
0885238737


Вижте по-голяма карта

Площадка Симеоновград
бивш Стопански двор
УПИ XV - 240 /кв.18/
0894336037

 

0886 08 55 52

мобилен


0391 6 24 26

стационарен телефон


e-mail

ivonsmetal@abv.bg

Работно време

Понеделник - Събота