ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

Ако сте решили да предадете старата си кола за скрап, просто ни се обадете по телефона и ние ще изпратим специализиран транспорт за да ви я вземем. Ще ви платим сума която договорим и ще ви издадем удостоверение за дерегистрация в КАТ и НАП. В рамките на обсег от 15 км транспорта е безплатен.

РЕЦИКЛИРАНЕ

След приемането на Излезли от употреба моторни превозни средства се източват всички опасни течни компоненти и се подготвят за последващо третиране в т.нар. шредерна инсталация. Там те се раздробяват и сортират на различните видове метали за да стигнат до преработвателната промишленост.