Участие на Иво Георгиев в Узана Поляна Фест

Представяне на автоматизирани Центрове за рециклиране на опаковки от пластмаса, метал и стъкло

На 14 юли 2012 на УЗАНА поляна фест управителя на Ивонс Метал ЕООД Иво Георгиев, в качеството си на председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия АРИ представи заедно с екипа си Автоматизирани Центрове за Рециклиране на опаковки от пластмаса, метал, стъкло и хартия.
АРИ е бенефициент по проект на Глобалния Екологичен Фонд (ГЕФ) за намаляне на емисиите от парникови газове. В презентацията взеха участие министъра на европейските фондове Томислав Дончев и министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Първите два пилотни рециклиращи центрове ще бъдат инсталирани в София и Димитровград през 2013 г. Те ще помогнат на българските граждани да променят своето отношение към разделното събиране на отпадъци от опаковки и да станат по-отговорни към опазването на околната среда. Това е един от начините за намаляне на такса смет като се намалят обемите на депонираните битови отпадъци от общините на регионалните депа.