НУБА

Негодни за Употреба Батерии и Акумулатори

Не изхвърляйте стария акумулатор другаде освен на специализираните за това места. Те съдържат опасни компоненти. Ние ще ви платим пари за да го доставите при нас. Ако не можете просто позвънете и посочете адреса, ние ще изпратим специализиран транспорт.

За автосервизи

Предлагаме договори и съдове за събиране на старите акумумлатори, на мястото на образуване.

РЕЦИКЛИРАНЕ

Важно е да знаете, че акумулаторите се приемат в цялостен вид с киселината. След като постъпят при нас, на площадката те се съхраняват в специални контейнери в обособено за целта помещение до транспортирането им в завод за рециклиране.