Налична техника

Ивонс Метал ЕООД разполага с необходимата квалифицирана техника за събиране,съхранение,третиране и транспортиране на опасни и неопасни отпадъци.