Транспорт на отпадъци

Ивонс Метал ЕООД извършва услуги по извовзване на опасни и неопасни отпадъци на територията на страната. За целта има издаден Лиценз за транспортна дейност от Министерството на транспорта и Регистрационен документ от РИОСВ Хасково за транспортиране на отпадъци.

Цени при запитване